REPORT CHINA MEMBERS

Jingzhou Chest Hospital
Jinhong Liu

Jian Zhao
Fuzhou Pulmonary Hospital of Fujian
Xiaohong Chen
Youfei Lin

The Fifth People’s Hospital of Suzhou
Meiying Wu

Peijun Tang
Tianjin Haihe Hospital
Shifeng Shao

Zaoxian Mei

The Third People's Hospital of Zhenjiang
Hongqiu Pan

Yifan Zhong

Changsha Central Hospital

Chunxiang Li

Shipeng Cao

Beijing Chest Hospital, Capital Medical University

Mengqiu Gao

Rongmei Liu